Tse Belgeli Ekspertiz Merkezi Nedir

Tse belgeli ekspertiz merkezi nedir sorusuna hem resmi makamlarda olan bilgilerden hem de deneyimlerimiz çerçevesinde açıklamalarımız aşağıda belirttik aklınıza takılan soruları bize mail yoluyla veya arayarak bilgi alabilirsiniz?

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

• Maliyette düşüş- ticarette artış,
• Pazara ulaşmada kolaylık,
• Pazarda hız,
• Tüketici nezdinde güven,
• Güvenli ürünün garantisi,
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

tse-belgeli ekspertiz-merkezi-nedir

Türk Standardlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

• Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
• Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

TSE HYB Belgesi Nasıl Alınır?

Tse belgeli ekspertiz merkezi nedir?

Tse Hyb Belgesi satışlarını yaptığımız sertifikalı ürünlerin belgendirilmesi, Belediye ruhsatı, Personel Sgk Bildirgeleri, Ustalık belgesi ile birlikte genel istenen raporlarda ayrıca tse sitesinde belirtilmiştir. Evrakların tamamlanması ile birlikte şahıs şirketiniz üzerinden veya Ltd, A.ş üzerinden başvurular yapılarak uygunluk için kontrol zamanı istenir. Tüm bunları herhangi bir danışmanlık firmasından alabileceğiniz gibi kendiniz de temin ederek başvurunuzu internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bayilerimize danışmanlık yaparak biz yardımcı olmaktayız.

Oto ekspertiz açmak ilgili yazımız için Tıklayınız.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

Hizmet Yeterlilik Belgesinin kısaltılmış hali HYB’dir.

TSE Hizmet yeterlilik belgesini veren kurum TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ dür.

TSE Hizmet yeterlilik belgesini alabilmek için ilgili belgelendirme standartları;

  • İş yerleri tse hizmet yeterlilik belgesi,
  • Yetkili servis TSE hizmet yeterlilik belgesi
  • Özel servis TSE Hizmet yeterlilik belgesidir.

TSE Hizmet yeterlilik belgesi sizin faaliyette bulunduğunuz işyerinizin/ teknik servisinizin/ özel servisinizin TSE’ nin standartlarına uygun şartlarda hizmet verdiğini ispat eden bir belge niteliği taşır.

TSE HYB ( Hizmet yeri yeterlilik belgesi) belgesi sadece hizmet verdiğiniz adres için geçerli olan bir belgedir. Örneğin Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında iki adet servisiniz varsa sizin aldığınız TSE HYB ( Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi) sadece başvuru yaptığınız adresi kapsamaktadır.

Her şube için ayrı TSE HYB Belgesi başvurusu yapılarak Hizmet Yeterlilik Belgesi alınır.

Her standart için ayrı gerekli sağlanması gerekli şartlar vardır.

İş yerlerinin kendine ait tse standartları , yetkili servislerin kendine ait tse standartları ve özel servislerin kendine ait tse standartları mevcuttur.

Standardınızı ve şartlarınızı  öğrenmek için firma uzmanlarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin Faydaları Nelerdir?

  1. Bazı sektörlerde ihaleye katılacak iseniz TSE hizmet yeterlilik belgesi istenilen belgelerden biridir.
  2. İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
  3. Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
  4. Belge kapsamındaki hizmet için ilgili TSE Türk standartı şartlarını sağladığını ispat eder,
  5. Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
  6. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar
  7. Müşterilere karşı güven sağlamada kolaylık sağlar.